Εμφυτεύματα

Τεχνολογία διαμόρφωσης της επιφάνειας των εμφυτευμάτων και συσκευασία τους σε ελεγχόμενες συνθήκες καθαρότητας (clean room)

Τα εμφυτεύματα BEGO Semados® κατασκευάζονται υπό πολύ αυστηρά ελεγχόμενες συνθήκες, σε ένα σύγχρονο χώρο ελεγχόμενης καθαρότητας (clean room) και αμέσως μετά συσκευάζονται σε ένα περιβάλλον χαμηλής συγκέντρωσης σωματιδίων και μικροοργανισμών.

Η κατασκευή και διαμόρφωση των εμφυτευμάτων προϋποθέτει υψηλά επίπεδα καθαρότητας, τα οποία η Bego Implant Systems, έχοντας πιστοποιηθεί κατά ISO 9001, MPG ISO 13485 και  93/42/EEC, επιτυγχάνει χωρίς κανένα συμβιβασμό.

Ο χώρος ελεγχόμενης καθαρότητας (clean room) είναι προσβάσιμος μόνο σε εκπαιδευμένο προσωπικό, μέσω θαλάμου αρνητικής πίεσης (airlock). Αμέσως μετά την διαμόρφωση της επιφάνειας τα προϊόντα κατευθύνονται, μέσω ξεχωριστού ειδικού θαλάμου αρνητικής πίεσης, σε χώρους ελεγχόμενης καθαρότητας πιστοποιημένους κατά  ISO 14644, CL. 7 / EG GMP C , όπου ελέγχονται με ειδικά μικροσκόπια πριν συσκευαστούν.

Η επιφάνεια TiPure plus

Όλα τα εμφυτεύματα της σειράς BEGO Semados® (εκτός του Semados PI) έχουν την  επιφάνεια TiPurePlus. Τα εμφυτεύματα είναι κατασκευασμένα από καθαρό τιτάνιου τύπου 4 και με την χρήση τεχνολογίας υψηλής ακρίβειας, αμμοβολούνται και αδροποιούνται, με πατενταρισμένο οξύ, για να διαμορφωθεί η επιφάνεια τους. 

Η καθαρότητα της, θέτει νέα στάνταρ, μια και δεν ανιχνεύονται κατάλοιπα οξειδίων ή οξέως.

Επιπλέον, η ομογενοποιημένη επιφάνεια έχει εξαιρετικά μεγάλη ικανότητα δέσμευσης πρωτεινών, μειώνοντας σημαντικά τον χρόνο οστεοενσωμάτωσης των εμφυτευμάτων.

 

 

ΤΗΛ: 210 957 6293 | info@avendental.gr

Ωράριο λειτουργίας :9πμ - 5μμ | Δευτέρα - Παρασκευή

Καλάθι ΑγορώνX